• slidebg1
    Счетоводни услуги в Пловдив


    кантора НИКОЛОВ

    Сетоводна кантора НИКОЛОВ 0898 211 272

Новини*Актуализиран програмен продукт"Трудови договори". На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за актуализиране на програмния продукт "Трудови договори".

* Нова е-услуга за автоматичния обмен на данни в областта на прякото облагане На Интернет страницата на НАП е публикувана информация за нова електронна услуга с КЕП, свързана с подаване на информацията за целите на автоматичния обмен на информация, предвидени в Споразумението между България и САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA от финансовите институции в България.

*Увеличена ставка на ДДС в Гърция На Интернет страницата на НАП е публикувана информация относно увеличение от 01. 06. 2016 г. на стандартната ставка по ДДС в Гърция от 23% на 24%.

*Актуализиран програмен продукт за декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6 На Интернет страницата на НАП е публикувана актуализирана версия на програмен продукт за декларация обр. № 1, обр. № 3, обр. № 6.

*Допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. ДВ, бр. 38 от 20. 05. 2016 г. е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 20 05. 2016 г.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Новини

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Наши клиенти

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Промоции

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА НИКОЛОВ

Контакти